Akademicka Doba Sportu

O projekcie

Akademicka Doba Sportu to ogólnopolskie wydarzenie promujące kulturę fizyczną, uprawianie aktywności fizycznej i prozdrowotny tryb życia. Akademicki Związek Sportowy zaprasza do udziału wszystkich chętnych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności akademickiej.

Wydarzenia w poszczególnych miastach będą się opierać różnorodnych aktywnościach okołosportowych zaplanowanych na 24 godziny i zlokalizowanych na terenie obiektów sportowych należących do uczelni wyższych oraz miasta. Chcemy pokazać, że aktywność ruchową można uprawiać o każdej porze dnia i nocy, a różnorodność form tej aktywności pozwala każdemu na uczestnictwo.

Organizatorem Akademickiej Dobry Sportu jest Akademicki Związek Sportowy.